Zero conditional konu anlatımı

Zero conditional konu anlatımı

Zero Conditional (Sıfır Koşul Durumu), “gerçek ya da gerçekçi olası durumlar” için kullanılan bir ifade tarzıdır. İngilizce’de “if + present simple, present simple” şeklinde kullanılır.

Örnek:

  • If it rains, the streets get wet. (Yağmur yağarsa, sokaklar ıslak olur.)

Bu koşul durumunda, yağmur yağdığında sokakların ıslak olacağı bir gerçektir veya gerçekçi bir olasılıktır.

Sıfır koşul durumu, genellikle doğal yasalar, fiziksel veya biyolojik gerçekler hakkında kullanılır.