İf Clause Konu Anlatımı

if Clause Konu Anlatımı

If Clauses” İngilizce dilinde koşullu cümleleri ifade etmek için kullanılan yapılardır. Bu cümleler, belirli bir koşulun gerçekleşmesi durumunda başka bir şeyin gerçekleşeceğini belirtir.

There are three types of “if clauses” in English:

  1. Type 1: If + Present Simple, Future Simple (Simple Present/Future)

Örnek: If it rains, we’ll stay inside. (Eğer yağmur yağarsa, içeride kalacağız.)

  1. Type 2: If + Past Simple, Would + Infinitive (Conditional)

Örnek: If I saw her, I would say hello. (Onu görseydim, merhaba diyecektim.)

  1. Type 3: If + Past Perfect, Would have + Past Participle (Unreal Conditional)

Örnek: If I had known, I would have gone. (Bilseydim, giderdim.)

Koşullu cümleler, hayal etme, ipuçları verme, gelecekteki ihtimalleri veya kısıtlı bir durumu açıklamak için kullanılabilir. Koşullu cümlelerin kullanımı, cümlenin içeriğine ve duruma göre değişebilir.