Active passive konu anlatımı

Active passive konu anlatımı

Active voice (etkin zaman) ve passive voice (edilgen zaman), İngilizce dilinde bir cümlenin yapısına göre yapılır.

Active Voice: Bir cümlenin etkin zamanında, olayı yapan kişi veya nesne cümlenin öznesi olarak verilir.

Örnek:
John broke the window. (John pencereyi kırdı.)

Passive Voice: Bir cümlenin edilgen zamanında, olayın yapıldığı nesne cümlenin öznesi olarak verilir ve olayı yapan kişi belirtilmez veya belirtilebilir.

Örnek:
The window was broken by John. (Pencere John tarafından kırıldı.)

Etkin zaman daha doğal ve direk ifade ederken, edilgen zaman olayın odak noktasını değiştirir ve öncelikli olarak olayın nesnesi üzerinde durulur. Her iki zaman da İngilizce dilinde yaygın olarak kullanılır ve durumların gereksinimlerine göre seçilir.