Question tags konu anlatımı

Question tags konu anlatımı

Question tags, cümlenin sonunda yer alan küçük bir soru eki olarak kullanılan dilsel araçlardır. İngilizce cümlelerin tonunu, karşılıklı diyalogları veya bir kişinin bir şeyin doğruluğunu onaylamasını sağlar.

Question tags cümlenin yapısına göre belirli bir formatta kullanılır:

  • Affirmative cümle: Positive (+) subject + positive (+) verb, negative (-) tag (?)

Örnek: You like ice cream, don’t you? (Sen dondurma seversin, değil mi?)

  • Negative cümle: Negative (-) subject + positive (+) verb, positive (+) tag (?)

Örnek: He doesn’t speak French, does he? (O Fransızca konuşmaz, değil mi?)

Question tags, cümlenin sonunda belirgin bir ton veya dikkat çekici bir ses tonu oluşturmak için kullanılabilir.