Zero Conditional Konu Anlatımı (Zero Koşul Cümleleri)

Zero Koşul Cümleleri: Konu Anlatımı

Zero koşul cümleleri, gerçekleşmesi halinde sonucu kesin olarak bildiren cümlelerdir. Bu cümlelerde koşulun gerçekleşmesi, sonucun gerçekleşmesi için zorunlu değildir. Bu nedenle, bu koşul cümlelerine “koşulsuz cümleler” de denir. Zero koşul cümleleri, “if” (eğer) bağlacı ile başlar ve genellikle “present simple” zaman yapısı kullanılır. Bu yazıda, zero koşul cümlelerinin yapısı, kullanımı ve örnekleri hakkında ayrıntılı bilgi vereceğiz.

Zero Koşul Cümlelerinin Yapısı

Zero koşul cümlelerinde “if” bağlacından sonra “present simple” zaman yapısı kullanılır. Bu zaman yapısı, her zaman gerçekleşen durumları ifade eder. Koşulun gerçekleşmesi halinde sonuç da gerçekleşeceği için, bu cümlelerde sonuç da “present simple” zaman yapısı kullanılarak ifade edilir.

Zero koşul cümlelerinin genel yapısı şu şekildedir:

If + subject + present simple, subject + present simple.

Örnekler:

 • If it rains, the roads get wet. (Eğer yağmur yağarsa, yollar ıslanır.)
 • If you press the button, the machine starts. (Eğer düğmeye basarsanız, makine çalışır.)

Zero Koşul Cümlelerinin Kullanımı

Zero koşul cümleleri, gerçekleşmesi halinde sonucun kesin olduğu durumlarda kullanılır. Bu cümlelerde koşulun gerçekleşmesi, sonucun gerçekleşmesi için gerekli değildir. Örneğin, doğru olduğu bilinen bir genellemeyi ifade etmek için zero koşul cümleleri kullanılabilir.

Zero koşul cümleleri, günlük hayatta sıkça kullanılan cümlelerdir. Aşağıda, zero koşul cümlelerinin kullanımına ilişkin bazı örnekler verilmiştir:

 • If you heat ice, it melts. (Buz ısıtılırsa erir.)
 • If you mix red and blue, you get purple. (Kırmızı ve mavi karıştırılırsa mor elde edilir.)
 • If you don’t eat, you get hungry. (Yemek yemezseniz aç kalırsınız.)

Zero Koşul Cümlelerinde Olası Bazı Değişiklikler

Zero koşul cümleleri, bazen “when” (ne zaman) veya “as soon as” (olur olmaz) bağlaçları ile de kullanılabilir. Bu bağlaçlar, koşul gerçekleştiği anda sonucun gerçekleşeceğini ifade eder.

Örnekler:

 • When it rains, the ground gets wet. (Ne zaman yağmur yağsa, toprak ıslanır.)

 • As soon as you press the button, the machine starts. (Düğmeye bastığınız anda, makine çalışır.)

Ayrıca, zero koşul cümleleri “can” veya “will” gibi diğer fiillerle de kullanılabilir. Bu durumda, cümlenin anlamı değişebilir.

Örnekler:

 • If I have time, I will go to the cinema. (Vaktim olursa, sinemaya gideceğim.)
 • If you can come early, we can have breakfast together. (Erken gelebilirsen, birlikte kahvaltı yapabiliriz.)

Zero Koşul Cümleleri ile İlgili Alıştırmalar

Zero koşul cümleleri ile ilgili alıştırmalar yaparak konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. Aşağıdaki alıştırmaları çözmeye çalışın:

 1. (walk) If you ___________ to the station, it only takes 10 minutes.
 2. (not water) If you ___________ the plant, it will die.
 3. (not study) If you ___________ for the exam, you will fail.

Sonuç

Zero koşul cümleleri, koşulun gerçekleşmesi halinde sonucun kesin olduğu cümlelerdir. Bu cümlelerde, “if” bağlacından sonra “present simple” zaman yapısı kullanılır. Koşulun gerçekleşmesi halinde sonucun da gerçekleşeceği için, sonuç da “present simple” zaman yapısı kullanılarak ifade edilir. Zero koşul cümleleri, günlük hayatta sıkça kullanılır ve doğru olduğu bilinen genellemeleri ifade etmek için kullanılabilir.

Sık Sorulan Sorular

 1. Zero koşul cümleleri hangi zaman yapısı ile kullanılır?
 • Zero koşul cümleleri, “present simple” zaman yapısı ile kullanılır.
 1. Zero koşul cümleleri hangi durumlarda kullanılır?
 • Zero koşul cümleleri, gerçekleşmesi halinde sonucun kesin olduğu durumlarda kullanılır.
 1. Zero koşul cümlelerinde sonuç hangi zaman yapısı ile ifade edilir?
 • Koşulun gerçekleşmesi halinde sonucun da gerçekleşeceği için, sonuç da “present simple” zaman yapısı kullanılarak ifade edilir.
 1. Zero koşul cümleleri ile ilgili başka hangi bağlaçlar kullanılabilir?
 • Zero koşul cümleleri, bazen “when” veya “as soon as” bağlaçları ile de kullanılabilir.
 1. Zero koşul cümleleri ile ilgili alıştırmalar nelerdir?
 • Zero koşul cümleleri ile ilgili alıştırmalar, koşullu cümlelerde boşluk doldurma veya cümle tamamlama gibi sorular içerebilir.