Yardımcı olabilecek varsa çok memnun olurum

9-2-3-
9=3/-1
p bir reel değişken olmak üzere, dik koordinat
düzleminde, parametrik denklemi x=5p-3, y=7-p
olan doğrunun
www.menklemi nedir?