Yardım edebilecek var mı

Aşağıda sırasıyla dayanak eğrisi ve tepe noktasa verilen konilerin denklem-

80

lerini bulunuz.

  1. y=4, z=0; (2,0,0)

ii. +4y-2x+8y-4=0, z=3; (-1,2,1).