Lütfen yardımcı olun Dönüşümleri çözemiyorum

Analitik düzlemde A(1, - 3) B(9, 5) ve x ekseni üzerinde bir P noktası veriliyor.

|AP| + |PB| toplamının en küçük değe- R rini alması için P noktasının apsisi kaç I olmalıdır?