Toplamları 70 olan iki sayıdan biri diğerinin 4 katından 5 fazladır buna göre büyük sayı kaçtır

Toplamları 70 olan iki sayıdan biri diğerinin 4 katından 5 fazladır buna göre büyük sayı kaçtır?

Toplamları 70 olan iki sayıdan biri diğerinin 4 katından 5 fazladır buna göre büyük sayı kaçtır?

Cevap:

İki sayı x ve y olsun. x + y = 70 ve y = 4x + 5 olduğunu biliyoruz.

İkinci denklemi birinci denklemde yerine koyarsak, şunu elde ederiz:

x + (4x + 5) = 70
5x + 5 = 70
5x = 65
x = 13

Bu nedenle, küçük sayı 13 ve büyük sayı bunun 4 katı artı 5 veya 4 * 13 + 5 = 57dir.