İki sayının toplamı 72 dir büyük sayı küçük sayının 5 katı olduğuna göre iki sayının farkı kaçtı

iki sayının toplamı 72 dir büyük sayı küçük sayının 5 katı olduğuna göre iki sayının farkı kaçtır?

iki sayının toplamı 72 dir büyük sayı küçük sayının 5 katı olduğuna göre iki sayının farkı kaçtır?

Cevap: Sayılar a ve b olsun.

  • a=5b,

  • a+b=72,

  • 6b=72,

  • b=12, a=5b=60,

  • Sayıların farkı; 60-12=48 dir.