Tam sayılarda bir soruda takıldım soru deniz sorusu

  1. Deniz seviyesinden yükseldikçe her 200 metrede hava sıcaklığı 1°C azalmaktadır.

Deniz seviyesinde hava sıcaklığı -5°C olan bir şehirde deniz seviyesinden 600 metre yükseklikte hava sıcaklığı kaç derece Celcius’tur?

600/200=3 demek ki 3.1=3 C⁰ azalacak,

-5-3=-8 C⁰

Doğru Cevap: D

Sorunun Çözümü yukarıdadır