Tahvilin nominal faiz oranı 35 ve enflasyon oranı 19 ise tahvilin reel faiz oranı yüzde kaçtır

tahvilin nominal faiz oranı 35 ve enflasyon oranı 19 ise tahvilin reel faiz oranı yüzde kaçtır?

Tahvilin nominal faiz oranı 35 ve enflasyon oranı 19 ise tahvilin reel faiz oranı yüzde kaçtır

Cevap: Tahvilin reel faiz oranı, nominal faiz oranından enflasyon oranının çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu durumda, tahvilin reel faiz oranı şöyle hesaplanabilir:

Reel Faiz Oranı = Nominal Faiz Oranı - Enflasyon Oranı
Reel Faiz Oranı = 35 - 19
Reel Faiz Oranı = 16

Buna göre, tahvilin reel faiz oranı %16’dır.