Enflasyon-faiz ilişkisini Fisher eşitliği kapsamında açıklayınız. Güncel veriler ile Türkiye ekonomisinde reel faiz oranını tespit ediniz.ün

Enflasyon-faiz ilişkisini Fisher eşitliği kapsamında açıklayınız. Güncel veriler ile Türkiye ekonomisinde reel faiz oranını tespit ediniz

Fisher eşitliği, enflasyon ve faiz arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanılan bir ekonomik teoridir. Bu eşitlik, nominal faiz oranını reel faiz oranı ve beklenen enflasyon oranıyla ilişkilendirir. Fisher eşitliği şu şekildedir:

Nominal Faiz Oranı = Reel Faiz Oranı + Beklenen Enflasyon Oranı

Bu eşitlik, reel faiz oranının, nominal faiz oranından beklenen enflasyon oranının çıkarılmasıyla elde edildiğini gösterir. Reel faiz oranı, enflasyonun etkisinden arındırılmış faiz oranıdır ve gerçek satın alma gücünü yansıtır.

Türkiye ekonomisindeki reel faiz oranını tespit etmek için güncel verilere ihtiyaç duyulur. Bunun için, Türkiye’deki enflasyon oranı verilerine ve güncel faiz oranlarına başvurmanız gerekmektedir. Merkez Bankası ve ekonomi verileri sağlayan resmi kurumlar, bu tür bilgilere erişim sağlayabilirler.

Reel faiz oranı, ekonomik analizlerde önemli bir gösterge olarak kullanılır. Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, reel faiz oranının yatırım kararları ve ekonomik aktivite üzerindeki etkisini değerlendirmek için bu veriyi takip ederler.

1 Like