Fiyatların artış oranına göre enflasyon çeşitlerini. yazarak açıklayınız. Türkiye de güncel Enflasyon verilerine göre enflasyon çeşitlerini ifade ederek yorumlayınız

IMG_20230516_121402

Enflasyon, piyasadaki mal ve hizmetlerin fiyatlarının genel olarak artmasıdır. Fiyatların artış oranına göre enflasyon çeşitleri şunlardır:

  • Hafif enflasyon: Fiyat artış oranı %2 ila %3 arasındaysa hafif enflasyon denir. Bu seviye, ekonominin normal işleyişi sırasında beklenen bir durumdur.

  • Orta düzey enflasyon: Fiyat artış oranı %3 ila %10 arasındaysa orta düzey enflasyondan bahsedilir. Bu seviye, ekonomideki belirsizliklerden veya talep-kaynak dengesindeki bozulmalardan kaynaklanabilir.

  • Yüksek enflasyon: Fiyat artış oranı %10’dan fazla ise yüksek enflasyon söz konusudur. Bu durumda, ekonomide ciddi sorunlar olduğu düşünülür. Yüksek enflasyon, gelir dağılımını olumsuz etkileyebilir ve ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir.

Türkiye’deki güncel enflasyon verilerine bakacak olursak, Nisan 2023 itibariyle TÜFE’de yıllık %20,17, ÜFE’de yıllık %30,57 enflasyon oranları kaydedilmiştir. Bu oranlar ülkemizde yüksek enflasyon kategorisinde yer almaktadır. Yüksek enflasyon, tüketici fiyatlarındaki artışlar nedeniyle vatandaşların satın alma gücünü olumsuz etkileyebilir ve ekonomik istikrarsızlığa yol açabilir. Bu nedenle, Türkiye hükümeti enflasyonu düşürmek için çeşitli politikalar uygulamaktadır.

1 Like