İşsizlik ile enflasyon ilişkisini yorumlayınız kısacaa

İşsizlik ile enflasyon ilişkisini kısaca yorumlayınız.

Cevap: İşsizlik ve enflasyon arasında ters bir ilişki vardır. Yani işsizlik oranı arttıkça, genellikle enflasyon oranı düşer ve tersi durumda, yani işsizlik oranı azaldığında, enflasyon oranı artar.

Bunun sebebi, yüksek işsizlik oranları ekonomide talep eksikliğine neden olabilir, bu da mal ve hizmetlerin fiyatlarının düşmesine, dolayısıyla enflasyonun düşmesine yol açabilir. Diğer taraftan ise, düşük işsizlik oranları ücret artışlarına neden olabilir, bu da mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına, dolayısıyla enflasyonun artmasına neden olabilir.

1 Like