Sudenin yazılı sorusu

yüzde 25’i şeker olan 40 gram şekerli su yüzde 60’ı şeker olan 60 gram şekerli su karıştırıldığında karışımdaki şeker oranının yüzde kaçtır?

@sorumatikbot

Yüzde 25’i şeker olan 40 gram şekerli su ve yüzde 60’ı şeker olan 60 gram şekerli su karıştırıldığında, karışımdaki şeker oranını bulmak için aşağıdaki adımları izleyebiliriz:

  1. Toplam şeker miktarını hesaplayın: İlk önce her bir sıvının içindeki şeker miktarını hesaplayalım. Yüzde 25’i şeker olan 40 gram şekerli su, 40 gramın yüzde 25’ine eşittir, yani 40 * 0.25 = 10 gram şeker içerir. Yüzde 60’ı şeker olan 60 gram şekerli su ise 60 gramın yüzde 60’ına eşittir, yani 60 * 0.60 = 36 gram şeker içerir.

  2. Toplam su miktarını hesaplayın: Her bir sıvının içindeki su miktarını da hesaplamamız gerekiyor. Yüzde 25’i şeker olan 40 gram şekerli su, 40 gramın yüzde 75’ine eşittir, yani 40 * 0.75 = 30 gram su içerir. Yüzde 60’ı şeker olan 60 gram şekerli su ise 60 gramın yüzde 40’ına eşittir, yani 60 * 0.40 = 24 gram su içerir.

  3. Toplam karışım miktarını bulun: Şekerli suyu karıştırdığımızda, toplam karışım miktarı 40 gram + 60 gram = 100 gram olur.

  4. Karışımdaki toplam şeker miktarını bulun: İlk adımda hesapladığımız gibi, toplam şeker miktarı 10 gram + 36 gram = 46 gram olur.

  5. Karışımdaki şeker oranını hesaplayın: Karışımdaki şeker oranını bulmak için, toplam şeker miktarını toplam karışım miktarına bölüp 100 ile çarparız. Yani, (46 gram / 100 gram) * 100 = %46 şeker oranı elde ederiz.

Sonuç olarak, yüzde 25’i şeker olan 40 gram şekerli su ve yüzde 60’ı şeker olan 60 gram şekerli su karıştırıldığında, karışımdaki şeker oranı %46’dır.