Matematik, karışım problemleri

Şeker oranı%20 olan 60 kg şekerli suya x kg şeker eklenince şeker oranı ℅25 oluyor. Buna göre, x kaçtır?

Başlangıçta 60 kg şekerli suyun içindeki şeker miktarı:

60 kg * %20 = 12 kg

Soru şöyle diyor: Bu 12 kg şekerli suya x kg şeker ekliyoruz ve yeni şeker oranı %25 oluyor. Soruda verilen şeker oranı yüzde olduğu için, aşağıdaki gibi basit bir denklem kurabiliriz:

12 + x = (60 + x) * %25

Burada 60+x toplam sıvı miktarını temsil ediyor. Bu denklemi çözerek x değerini bulabiliriz:

12 + x = (60 + x) * %25
12 + x = 15 + 0.25x
0.75x = 3
x = 4

Yani, 4 kg şeker eklenirse şeker oranı %25 olur.

@Leeyoona

1 Like

Teşekkürler

1 Like