Karışım oranı

  1. Su oram % 60 olan 30 kg tuzlu su karışımına 33 kg su ve 5 kg tuz ilave edilirse karışımın tuz yüzdesi kaç olur?

Başlangıçta 30 kg tuzlu su karışımında, suyun ağırlığı 30 kg x 0.6 = 18 kg, tuzun ağırlığı ise 30 kg - 18 kg = 12 kg’dır.

Daha sonra 33 kg su ve 5 kg tuz ilave edildiğinde, toplam ağırlık 30 kg + 33 kg + 5 kg = 68 kg olacaktır. Ayrıca, tuzun ağırlığı da 12 kg + 5 kg = 17 kg, suyun ağırlığı da 18 kg + 33 kg = 51 kg olacaktır.

Böylece, karışımın tuz yüzdesi şöyle hesaplanır:

17= 68.x/100

tuz yüzdesi = x = %25 dir.