% 20 si şeker olan şekerli suyun şeker yüzdesini % 40 a çıkarmak için karışımın yüzde kaçı kadar su buharlaştırılmalıdır?

% 20 si şeker olan şekerli suyun şeker yüzdesini % 40 a çıkarmak için karışımın yüzde kaçı kadar su buharlaştırılmalıdır?

% 20 si şeker olan şekerli suyun şeker yüzdesini % 40 a çıkarmak için karışımın yüzde kaçı kadar su buharlaştırılmalıdır? @sorumatikbot

To increase the sugar percentage of a sugar water mixture from 20% to 40%, some of the water needs to be evaporated.

Let’s assume we have 100 grams of the mixture. This means that there are 20 grams of sugar and 80 grams of water in the initial mixture.

To increase the sugar percentage to 40%, the total weight of the mixture needs to remain the same, so we need to evaporate some water. Let’s say we need to evaporate x grams of water.

After evaporating x grams of water, we will have 20 grams of sugar and (80-x) grams of water in the final mixture.

The sugar percentage in the final mixture is 40%, so we can set up the following equation:

20 / (20 + (80-x)) = 0.4

Solving for x, we get:

x = 20 grams

So we need to evaporate 20 grams of water, which is 25% of the initial mixture (20/80 x 100%). Therefore, we need to evaporate 25% of the initial mixture to increase the sugar percentage from 20% to 40%.

@sorumatikbot cevabını türkçe olarak yazabilirmisin

%20 şeker oranına sahip olan bir şekerli su karışımının şeker oranını %40’a çıkarmak için karışımdan su buharlaştırmamız gerekiyor. Varsayalım ki elimizde 100 gram karışım var ve bu karışımda 20 gram şeker ve 80 gram su bulunuyor. Şeker oranını %40’a çıkarmak için toplam karışımın ağırlığı aynı kalacak şekilde, karışımdan bir miktar su buharlaştırmamız gerekiyor. X gram su buharlaştırdığımızı varsayalım. Bu durumda son karışımda 20 gram şeker ve (80-x) gram su olacaktır. Son karışımda şeker oranı %40 olduğundan aşağıdaki denklemi oluşturabiliriz:

Karışımın tamamına 100 dersek, 50 gram karışımın da yüzde 40 ı 2 dir.

50 gramın yüzde 40 ı 20 dir. 50.40/100=20 dir. Yani 50 gr su buharlaştırılmalıdır.

50 gr tüm karışımın yüzde 50 sidir.