80 gram su ve 20 gram şeker kullanılarak hazırlanan çözeltide şekerin kütlece yüzde derişimi kaçtır?

80 gram su ve 20 gram şeker kullanılarak hazırlanan çözeltide şekerin kütlece
yüzde derişimi kaçtır?

80 gram su ve 20 gram şeker kullanılarak hazırlanan çözeltide şekerin kütlece
yüzde derişimi kaçtır?

Cevap:

Karışım miktarı: 80+20=100 gr dır.

100 gramda 20 gr şekerdir. Yani karışımın yüzde 20 si şekerdir. Cevap %20 dir.