Soruların cevabını yazabilirmisiniz

İki makarada sarılı kırmızı ve mavi iplerin uzunlukları aşağıda verilmiştir.

A ve B makaralarından ip kullanarak yapılan kırmızı ve mavi her bir motif için sırasıyla 25 m ve 44 m ip kullanıl- maktadır.
Buna göre bu makaralardaki ipler kullanılarak elde edilebilecek motiflerin toplam sayısı en fazla kaçtır?
A) 3.1010
B) 5. 1015
C) 2.1020

Soruların cevabını yazabilirmisiniz çözüp