Sabit sıcaklıkta 27 C deki bir

21:19 h

 1. Sabit sıcaklıkta 5 L’ lik kapta bulunan gazın basıncı 9 atm’ dir.
  Kabın hacmi 3 L’ye indirilirse gazın basıncı kaç cm Hg olur?
  A) 988
  A) 0,3
  B) 1064
 2. Sabit basınç altında 27°C’ deki bir miktar O₂ gazının hacmi 150 ml’ dir.
  Gazın sıcaklığı 327 °C’ ye çıkarılırsa gazın hacmi kaç litre olur?
  D) 300
  B) 0,2
  A) 32
  B) 927
  A) 4,1
 3. Sabit hacimli bir kapta 27 °C’ de 1 atm basıncına sahip CH, gazı vardır.
  Gazin basıncı 3040 mm Hg yapılırsa CH4 gazın sıcaklığı kaç °C olur?
  A) 327
  C) 273 D) 127
  A) 14
  C) 1140
  B) 5
  C) 0,5
 4. 20 g He gazının 10 L hacim kapladığı şartlarda, 32 g CH₂ gazı kaç litre
  hacim kaplar? (He: 4, C: 12, H:1)
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  B) 4
  B) 8,2
 5. 546 °C ve 3 atm basınç altında 8 L hacim kaplayan CO₂ gazi, NŞ’da kaç
  litre hacim kaplar?
  A) 4
  C) 6
  B) 12
  C) 64
  D) 4
  D) 760
 6. 5,6 L hacimli bir kapta 0 °C’de bulunan 8 g X gazının basıncı 380 torr’dur.
  Buna göre, X gazının molekül kütlesi kaçtır?
  C) 16,4
  D) 7
  C) 32
  D) 20
 7. Özkütlesi 10 g/L olan 27 °C’ de bulunan C₂H, gazının basıncı kaç
  atmosferdir? (C: 12, H: 1)
  E) 200
  E) 400
  D) 2,3
  E) 5
  D) 31
  E) 380
  O
  E) 8
  ء 21% ||…
  E) 16
 8. 546 °C’de bulunan 5,6 L hacmindeki kapalı kapta bulunan 4,6 g XO₂
  gazının basıncı 91,2 cm Hg’dir. Buna göre, X atomunun mol kütlesi nedir?
  (0:16)
  E) 1,2
  E) 40
  <
1 Like