Rasyonel ve irrasyonel sayılar

Yukarıdaki panonun alt kısmını tamamen doldurmak için 30 adet süsleme şeridi kullanıldığına
göre bu panonun alt kısmının uzunluğu kaç desimetredir?
A) 24
B) 23,1
-Beyin Takimi Yayınlan
13. Nisan ayına ait Cafe-Matik menů takvimi aşağıda verilmiştir.
CAFE-MATIK
MENÜ TAKVIMI
NİSAN
PZT SAL ÇAR PER CUM CMT PZR
1 2
18
19
26
78
14 15 16
18
20 21 22 23
27 28 29 305
98
Diğer sayfaya geçiniz.
*₂
ve, Hy
17
18
245 254
3
C) 21,6
8
KAMPANYA
Çay Ücreti sipariş edilen gün
ayın kaçı ise o sayının karekökü
değeri rasyonel sayı olan
günlerde çay 5 TL, irrasyonel
sayı olan günlerde çay
3 TL’dir.
D) 21,1
Bu kafede nisan ayı boyunca her gün bir bardak çay içen matematik öğretmeni Cafer Bey Cafe-Ma-
tik kafeye nisan ayında toplam kaç TL çay ücreti ödemiştir?
A) 140
B) 125
(Ⓒ).9⁰
go
D) 98
8. Sınıf-btk3
C) Ilkbahar
D1. bölged
15. Aşağıda ve
kadar (1 ve
satır, her
kutulardak
Buna gc
samaklı
A) Q
8. Sinif-bt