Rakamları toplamı 6 katına eşit olan iki basamaklı sayının rakamları toplamı kaçtır

Rakamları toplamı 6 katına eşit olan iki basamaklı sayının rakamları toplamı kaçtır

Cevap:

ab=6(a+b),

10a+b=6a+6b,

4a=5b buradan a=5 ve b=4 tür. bu sayı 54 tür rakamları toplamı ise 5+4=9 dur.