Polinom sorusu acil cevap


hızlı cevap teşekkürler

P(x) + P(x - 2) = 4x - 10
olduğuna göre, P(x) polinomu aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) 2x + 5
D) 2x - 3
B) 2x - 5
E) 2x + 6
C) 2x + 3

Anlamadığın yeri sorabilirsin @ardasemistan

1 Like