Polinomlarda katsayilar


Cevap=A

P(x - 1) = x² - 2x + 3
polinomu veriliyor.
Buna göre P(x + 3) polinomunun
A) 18
B) 11
C) 8
katsayılar toplamı kaçtır?
D) 7
E) 5