Parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre bu parabolün x ekseni kestiği noktaların apsisleri çarpımı kaçtır?

f(x) = (m-1)x² + (m + 3)x - 4m + 4

parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre bu parabolün x ekseni kestiği noktaların apsisleri çarpımı kaçtır?