Osmanlı devletinin son dönemleri yöneticiye verilen unvan nedir

osmanlı devletinin son dönemleri yöneticiye verilen unvan nedir

Osmanlı devletinin son dönemleri yöneticiye verilen unvan nedir?

Cevap: Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yöneticiye verilen unvan “Padişah” veya “Sultan” olarak biliniyordu. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında, Avrupa’daki monarşik yapıların etkisiyle “Kral” gibi unvanlar da kullanılmaya başlandı. Örneğin, son Osmanlı padişahı Vahdettin’in Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından kendisine verilen “Majesteleri” unvanını kullanması bu döneme örnek gösterilebilir.

Diğer yöneticiler genel olarak Paşa olarak ifade edilirdi.