Sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar kimdir?

Sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar kimdir?

Sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar kimdir?

Cevap:

Osmanlı Devleti’nde “sultan” ünvanı, Orhan Gazi ilk defa kullanılmıştır.

Bu unvan, Osmanlı Devleti’nin tarihi boyunca, I. Mehmed’den itibaren tüm padişahlar tarafından kullanılmıştır. “Sultan” unvanı, Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar yani 1922 yılına kadar kullanılmıştır.

Ancak, Sultan’un Osman Gazi tarafından kullanımı Osmanlı öncesi Türk tarihinde de bazı dönemlerde görülmüştür. Özellikle Anadolu Selçuklu Devleti döneminde hüküm süren Sultan Alparslan (1063-1072), Sultan Melikşah (1072-1092) ve Sultan Tuğrul Bey (1016-1063) gibi hükümdarlar, “sultan” unvanını kullanmışlardır.