İslamiyet öncesi türk hükümdarlarına verilen ünvanlar

İslamiyet öncesi türk hükümdarlarına verilen ünvanlar nelerdir

İslamiyet öncesi türk hükümdarlarına verilen ünvanlar nelerdir?

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarlar Han, Hakan, Kağan, Yabgu veya Tanhu olarak adlandırılmıştır.