İslamiyeti kabul eden ilk türk devleti hangisidir?

islamiyeti kabul eden ilk türk devleti hangisidir?

islamiyeti kabul eden ilk türk devleti hangisidir?

Cevap: islamiyeti kabul eden ilk türk devleti Karahanlılardır.