Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san nedir?

Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san nedir?

Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san nedir? Sorusunun cevabı.

Cevap: Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san, “şehzade” olarak bilinir. Bu kelime Farsça kökenlidir ve “şahzade” şeklinde yazılır. Türkçeye de Farsça’dan geçmiştir.

Şehzade, padişahın veliahtı olan erkek çocuğunu ifade eder. Osmanlı İmparatorluğu’nda padişahın birden fazla oğlu olduğu durumlarda, veliahtlık hakkı en büyük oğluna verilirdi ve diğer oğullarına şehzade unvanı verilirdi. Şehzadeler, özel bir eğitim alır ve devlet işlerinde görev alırdı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra, Türkiye’de bu unvan kullanılmamaya başlandı. Ancak, bazı Osmanlı hanedan üyeleri hala “şehzade” unvanını kullanmaktadır.