Ort7 cebirsel ifadeler detyali cozermisiniz

Test
B
tabelası
Yücel
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Çözme
3x + 5 m
→→Yahya
B) 330
Yakup
Şekilde eşit uzunlukta 3 farklı yol verilmiştir. Bu 3
yolun kesiştiği noktadan 3 arkadaş yürüyüşe başla-
yacaktır. Her biri farklı bir yoldan 100’er metre iler-
ledikten sonra karşılarına kalan yolun uzunluğunu
gösteren aşağıdaki tabelalar çıkmıştır.
A
tabelası
C tabelası
50-6x m
Buna göre bu 3 yolun toplam uzunluğu kaç
metredir?
A) 320
C) 360
5(x-1) m
D) 390
Safiye Hanım
manavdan ka
tadan 2’ye ke
de 6 eşit parç
istiyor.
Fakat bu 4 p
olduğunu farl
ram ediyor.
Misafirlerin
zun ağırlığın
leyen Safiye
zun toplam
bilindiğine g
lem için aşa
A) Atılan 1 k
çıkarılmall
B) 3(12x-S
C) 12:2:6
D) 12x-8