Soruyu bulamıyorum

ATEMATİK - 14
SİTSİZLİKLER - II
7
9.
8. Aşağıdaki tabloda 4 kişinin boylarının uzunluğu cm
cinsinden gösterilmiştir.
Isim
Sare
A =
Yağız
Esra
Esra Sore > köğa
M-53150 > 20-10
M>1556
B=
Kağan
G=
Boy (cm)
150
Cost
m-n
Sare’nin boyu; Esra’nın boyundan kısa, Kağan’ın
boyundan uzundur.
الر مالی
Buna göre, Yağız’ın boyunun alabileceği en küçük
tam sayı değeri kaç santimetredir?
A) 74 B) 75 C) 76
m-5
2n - 10
Sinx
ΤΥΤ ΕΧΕ
a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere,
al
b2
a+2
b2
al
99/
D) 77
E) 78
14
b=2

cevabı 77 buldum. 2 tane eşitsizlik kullandım. Burada m’nin en küçük değerini, n’nin en büyük değerini aldım ki m-n’nin en küçük değeri olsun.