3. Soruyu yapamadım


3. Soru

3446 1
Seidl-3’te ayna ve süslemeler duvann digina tasmadan sleg
Buna göre ayna etrafina yedhan kare süslemelerin bir nan en faila kaç cm
A) 36
9112
99x
Sha
144
Gamze
Dilan ile Gamze aşağıdaki tam sayılarta numaralandirilmiş eş kaldinmlarda kary kargourma
Dilan
SG
12284
C
C) 64
42
Dilan Ile Gamze zit yönlere eşit mesafe hareket ederek bulunduklan kaldırımdaki tam sayılardan küçük olan taban
büyük olanı üs olacak şekilde üslü ifadeler yazıyorlar.
Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi yazılamaz?
A) 1
B) -2
42/2
D) 216
Os Madelerle 1
tann on yüzüm
Ome
Agata kua
4th G