Ondalık gösterim

3 A
7. Bir ondalık gösterimin, basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlen-
mesi denir. Ondalık gösterim çözümlemelerinde 10’un tam sayı kuvvetleri soldan sağa doğru azalarak
devam etmektedir. Aşağıda farklı ürünlerin birer kilogram fiyatlarının lira cinsinden çözümlenmiş hall
verilmiştir.
Ürün
MATEMATIK TEST
Domates
Salatalık
Soğan
Patates
Çözümlenmiş Hâli (TL)
6.10⁰ +5.10-¹ + 2.10-²
4.10⁰+ 3.101 + 5.10-²
3.10⁰ +4.10¹ + 6.10-²
4.10⁰ + 5.10-1
Birer kilogram domates ve salatalık ile üçer kilogram soğan ve patates almak isteyen Erdem Bey, kasi-
yere 50 lira para vermiştir.
Buna göre kasiyerin verdiği para üstünün lira cinsinden değerinin çözümlenmiş hâli aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) 3.10¹ +4.10° +7.10¹ +5.10-²
C) 1.10¹ + 1.10° +5.10¹ +2.10-²
B) 3.10¹ +10° + 101 +7.10-²
D) 10¹ +5.10° +2.10-1 +5.10-²

cevap d seçeneği domates ve salatalığı topla kalsın soğan ve patatesi toplayıp 3 ile çarp hepsini topla 34 , 25 çıkıcak 50 tlden den çıkartırsan 15 ,25

1 Like