Çözümünü anlatır mısınız

Bir ondalık gösterimin, basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına “ondalik gösterimin çö-
zümlenmesi” denir.
Su. katı halden sivi håle geçtiğinde hacminin %10’u kadar azalır.
Tİ-2 (SAYISAL BC
10 adet özdeş buz kalıbının her birinin hacmamin desimetreküp cinsinden çözümlenmiş hali
9-102 +9-10 biçimindedir.
Bu buz kalıplarının hepsi yukarıda verilen boş sürahiye atılıyor. Bir süre sonra buzlar eriyerek
SIVI hâle geliyor.
Buna göre, son durumda sürahide bulunan sıvının litre cinsinden hacminin çözümlenmiş
hâlí aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (1 dm³ = 1 litre)
A) 9-10¹+9-10-²
KBP8-10¹+9-10-2+1-10-³
C) 1-10° +8-10¹+9.10 ² +1.10-3
D9.10¹ +8.10-² +1-10-³
REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA