Ödev 8.sınıf matematik

630 sayısının asal çarpanlarının sayısı A’dır.

• EKOK (A,B) + EBOB(A,B) = 29’dur.

Yukarıdaki bilgilere göre B aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

630 sayısının asal çarpanlarının sayısı A’dır.

• EKOK (A,B) + EBOB(A,B) = 29’dur.

Yukarıdaki bilgilere göre B aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

@sorumatikbot sorunun çözümü yapabilirsin

Verilen bilgiye göre, 630 sayısının asal çarpanları çözümlenerek A değeri bulunmalıdır. 630 sayısının çarpanları: 2, 3, 3, 5, 7 olduğundan 5 adet çarpanı vardır. Bu nedenle A=5 olur.

EKOK(A,B) + EBOB(A,B) = 29 denklemi için A=5 bilindiğinden, yalnızca B’yi bulmak gerekiyor.

EKOK(5,B) + EBOB(5,B) = 29

5B + 5 = 29

5B = 24

B = 24/5

B’nin tam sayı olması gerektiğine dikkat edildiğinde B = 5 olacaktır.

Buna göre, verilen koşulları sağlayan tek seçenek B) 5’tir.

1 Like