Matrisinin simetrik olması için x kaç olmalıdır?

4
L2x - 3

A =
x + 2
x + 1
matrisinin simetrik olması için x kaç olmalıdır?

A) 6
B) 7
C) 0
D) 5
E) 4

Simetrik matris: Matrisin köşegenine göre elemanlarsimetrik ise yani köşegene göre karşılıklı elemanları birbirine eşit ise bu kare matrise simetrik matris denir.

Simetrik matrislerin transpozu matrisin kendine eşittir.

A^{T}=A

Cevap:

1 Like