Matematikkkkkkk

Acill

Çözüm
3a458 = 11k+7,KEZ
±±+
Not: 11 ile bölünebilme kuralından elde edilen sonuç
pozitif ise bu sonucu 11 e bölerek kalanı bulmuş
oluruz. Bulunan sonuç negatif ise pozitif olana
kadar 11 ekleriz. Elde edilen
pozitif
sonuç ka-
lan olur.
3-a=11k, kEZ
→8+4+3-a-5=11k+7
⇒a=3 olmalıdır.
4.
re, a
5.
121212…12
14 basamaklı
kaçtır?
K
bath
Efte
nün-
sayısının 9 ile bölümünden kalan a, 11 lle bö->
lümünden kalan b olduğuna göre, a + b toplamı
kaçtır?
Beş basamaklı 2a517 sayısının 11 ile bölü-
münden kalan olduğuna göre, a kaçtır?