Matematik trigo

sin x = (2 + a)/3 ve cos y = 4 - 3b

olduğuna göre, a + b ifadesinin alabileceği tam sayı değer leri toplamı kaçtır?