Matematik Temel Bilgiler

স= =
1³√2³√3 olduğuna gore x = ?