Köklü sayılar matematik

3√/25JX
³√2³√3 olduğuna göre x = ?
352553