Matematik sorusuu


Çağlar Öğretmen matematik dersinde yaptırdığı bir etkin likte, sayı kümelerini temsil eden yarım daireler ve bu da irelerin içinden geçen bir eksen çizerek, öğrencilerinden, söylediği sayıları ait olduğu en dar kümenin içerisindeki eksenlerin üzerine dizmelerini istemektedir.
R
Q
Z
N
Çağlar Öğretmen
Çağlar Öğretmen, Aras’a -3, Bilge’ye 0, Cihan’a √3,
Deniz’e sayılarını söylediğine göre;

  1. Aras ile Deniz arasında 1 kişi vardır.
    II. Bilge ile Cihan arasında 2 kişi vardır.
    III. Aras, Çağlar Öğretmen’e Deniz’e göre daha yakındır.
    alikle
    ifadelerinden hangileri doğrudur?

Verilen sayıları ait olduğu kümelere yerleştirdik.

@Kadir