Matematik kareköklü ifadeler

Ali ve Sueda’nın her birinin Türk Bayrağına olan uzak-2 lıkları eşit ve (sqrt(192))/2 metredir. İkiside birbirine zıt yönde √12’şer metre ilerlediklerinde aralarındaki mesafe aşağı-