Bu üç arkadaş harekete başladıktan 2 saat sonra Ayşe ile Mehmet arasındaki mesafe, Mehmet ile Ali arasındaki mesafeden kaç kilometre fazla olur?

a, b, c ve d birer gerçek sayı, b# 0 ve d0 olmak üzere, a√b = Ja2b, a√b + c√b = (a + c)√b, a√b-c√b = (a-c)√b ve a√b.c√d = (a. c)√bd dir.

Aşağıdaki gibi doğrusal bir yolda Ayşe ile Mehmet sağa doğru Ali ise sola doğru sırasıyla sa- atte sqrt(8) km, sqrt(18) km ve sqrt(32) km hızla ilerlemektedir. Başlangıçta Ayşe ile Mehmet arasındaki mesafe sqrt(50) km ve Mehmet ile Ali arasındaki mesafe km’dir.

Bu üç arkadaş harekete başladıktan 2 saat sonra Ayşe ile Mehmet arasındaki mesafe, Mehmet ile Ali arasındaki mesafeden kaç kilometre fazla olur?