Matematik geometri üçgende açı kenar

Şekildeki ABC üçgeninde BAG açısı-

nın ölçüsü en büyüktür.

|AB| = 4 cm

|BC = 15 cm

Verilenlere göre, [AC nin cm cinsin- den alabileceği tam sayı değerleri-

nin toplamı kaçtır?

Şimdiden teşekkürler