Geometri açı kenar

ABC üçgen biçimindeki bir parkın A köşesinde bulunan Ahmet, [AB] ve [AC] kenarlarına eşit uzaklıkta olacak şekilde yürüyüp D noktasına varmaktadır.

Ahmet

B

D

8

C

DC = 8 birim olduğuna göre, AC tam sayı olarak en az kaç birimdir?