Geometri ayt

  1. Tepe noktası A olan bir ABC ikizkenar üçgeninde

D= [BC]

olacak biçimde bir D noktasının [AB] ve [AC]‘ye göre simetrileri alınarak sırasıyla D’ ve D" noktaları elde ediliyor.

m(D’AD") = 132°

olduğuna göre, m(ABC) kaç derecedir?