BC üçgeninin B ve C köşelerine ait açıortayları D noktasında kesişmektedir. D den geçen ve [BC] na paralel olan doğru,

Test 21
5 ABC üçgeninin B ve C köşelerine ait açıortayları D
noktasında kesişmektedir. D den geçen ve [BC] na
paralel olan doğru, [AB] ile [AC] ni sırasıyla E ve F
noktalarında kesmiştir.
|EF|= 4 cm ve |BC| = 6 cm olduğuna göre,
|AB|+|AC| toplamı kaç santimetredir?
A) 9
B) 10
C) 12
D) 15
B
8
A
GD
6.
E) 16
ABC üçgen
m(BAD) = m(DAC)
[AD] 1 [DB]
|BE| = |EC|
|AB| = 8 cm